2018-03-19

Njoftime

Njoftim Fituesi për Ngritje në Detyrë
2018-03-12

Njoftime

Rezultatet paraprake  për kategorinë ekzekutive të datës 01.03.2018
2018-03-01

Njoftim për Grante në Bujqësi

Njoftim për Grante në Bujqësi
2018-02-26

Njoftime

Lista e verifikimit paraprak për pranimet në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive
2018-02-23

Njoftime

Lista e verifikuar per ngritje ne detyrë kategoria e ulet drejtuse Lista e verifikuar për pranim ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive_
2018-02-21

Njoftim për takimin  e radhës mbi rinovimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërinstitucional

Ftesë për takimin e radhës  mbi rinovimin e marrëveshjes së bashkëpunimit datë 23.02.2018 ora 11:30  
2018-02-21

Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Tropojë

Mbledhje e Këshillit të Bashkisë Tropojë datë 22.10.2018 ora 11:00      
2018-02-15

Lista e verifikimit paraprak në kategorinë ekzekutive

Lista e verifikimit paraprak ne kategorinë ekzekutive
2018-02-14

Bashkia Tropojë ka ngritur këndin e BE-së ku qytetarët mund të informohen për politikat dhe institucionet e Bashkimit Europian

2018-02-12

Njoftime

1. Lista e verifikimit  paraprak per ngritje ne detyrë kategoria e ulet drejtuse 2. Lista e verifikimit  paraprak e pranimit ne kadegorine  ekzekutive
2018-02-06

Njoftime

1.Njoftim për verifikim paraprak në kadegorinë e ulët drejtuese 2.Njoftim për verifikim paraprak në kadegorinë ekzekutive
2018-01-24

Hapet thirrja e parë për Projekt Propozime e Programit ReLOaD

Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans (ReLOaD) PAKETA E DOKUMENTAVE TË APLIKIMIT Versioni Elektronik i Paketës së Aplikimit  
2018-01-23

Njoftim për Mbledhjen e Rradhës së Këshillit të Bashkisë

  Njoftim për Mbledhje të Këshillit të Bashkisë datë 25.01.2018, ora 11:00
2018-01-23

Shpallje për Vende të Lira Pune

Inspektor Mjedisit dhe Kontrollit të Territorit Kryeinspektor i Sektorit Mjedisit e Kontrollit Territorit Pergjegjes i Sektorit Juridik Pergjegjes Sektori i Tatim Taksave Pergjegjes Sektori i Zhvillimit […]
2018-01-22

THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE

THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË LOKALE NË BALLKANIN PERËNDIMOR           […]