REGJISTRI I MBLEDHJEVE TE KESHILLIT BASHKIAK

TAKIMET PUBLIKE NË LIDHJE ME MBLEDHJEN E KËSHILLIT