2018-04-04

Njoftime

Liste e renditjes se projekt propozimeve Bashkia Tropoje
2018-04-04

Njoftime

Njoftim Fituesi kategoria ekzekutive 30.03.2018
2018-04-04

Njoftime

Njoftim Fituesi kategoria ekzekutive 30.03.2018
2018-04-03

Njoftime

Njoftim Fituesi kategoria ekzekutive 30.03.2018
2018-03-21

Njoftime

Njoftim fituesi për pranim në shërbimin civil kategoria ekzekutive Rezultatet paraprake për pranim në sherbimin civil kategoria ekzekutive për konkursin e zhvilluar me dt.13.03.2018  
2018-03-19

Njoftime

Njoftim Fituesi për Ngritje në Detyrë
2018-03-12

Njoftime

Rezultatet paraprake  për kategorinë ekzekutive të datës 01.03.2018
2018-03-01

Njoftim për Grante në Bujqësi

Njoftim për Grante në Bujqësi
2018-02-26

Njoftime

Lista e verifikimit paraprak për pranimet në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive
2018-02-23

Njoftime

Lista e verifikuar per ngritje ne detyrë kategoria e ulet drejtuse Lista e verifikuar për pranim ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive_
2018-02-21

Njoftim për takimin  e radhës mbi rinovimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërinstitucional

Ftesë për takimin e radhës  mbi rinovimin e marrëveshjes së bashkëpunimit datë 23.02.2018 ora 11:30  
2018-02-21

Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Tropojë

Mbledhje e Këshillit të Bashkisë Tropojë datë 22.10.2018 ora 11:00      
2018-02-15

Lista e verifikimit paraprak në kategorinë ekzekutive

Lista e verifikimit paraprak ne kategorinë ekzekutive
2018-02-14

Bashkia Tropojë ka ngritur këndin e BE-së ku qytetarët mund të informohen për politikat dhe institucionet e Bashkimit Europian

2018-02-12

Njoftime

1. Lista e verifikimit  paraprak per ngritje ne detyrë kategoria e ulet drejtuse 2. Lista e verifikimit  paraprak e pranimit ne kadegorine  ekzekutive