2017-07-11

Dëgjese Publike, Faza e III-të e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Tropojë datë 19.07.2017, ora 11.00 Salla e Këshillit Bashkia Tropojë

FTESË PËR PJESMARRJE  Te nderuar, Në kuadër të kontratës datë.07.10.2016 me objekt: “Hartimi i Planit të Përgjithshëm Vendor për Bashkinë Tropojë, lidhur me Plan Buxhetin Afatmesëm”. […]
2017-07-10

Ekspozitë 14.07.2017-10.09.2017 Muzeu Historik, Bajram Curri, Tropojë

2017-06-08

Njoftim fituesi

Njoftim fituesi
2017-05-22

Njoftim për rezultatet paraprake të konkurimit

Njoftim për rezultatet paraprake të konkurimit
2017-05-22

Njoftim Fituesi

Njoftim Fituesit
2017-05-17

Njoftim per rezultatin paraprak te shpalljeve te dates 20.03.2017

Bashkia Tropojë NJOFTIM PER REZULTATIN PARAPRAK TE SHPALLJEVE TE DT. 20.03.2017
2017-05-17

Njoftim per verifikim paraprak

4. Njoftime per verifikimin paraprak (1)
2017-05-17

Njoftim per verifikim paraprak per konkurimin e dates 30.03.2017

3.ZYRA JURIDIKE Njoftim per verifikim paraprak per konk. e dt. 30.03.2017 (1)
2017-05-17

Njoftim per verifikim paraprak per konkurimin e dates 22.02.2017

2.Njoftim per verifikim paraprak per konk. e dt. 22.02.2017 (3) (4)
2017-05-17

Njoftim per rezultat paraprak kad e ulet e te mesme drejtuse

1.Njoftim per rezultat paraprak kad e ulet e te mesme drejtuse 
2017-05-17

Për pranimin nga jashte në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Për pranimin nga jasht në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese
2017-04-05

Publikohet faqja zyrtare e bashkise

Publikohet faqja zyrtare e bashkise per qytetaret.