2018-07-13

Njoftim për trajnime profesionale në Valbonë

Në mbështetje të zhvillimit të Turizmit në Luginën e Valbonës, Fondacioni Mary Ward Loreto financon trajnimet  në 4 (kater) disiplina: kamariere, banakiere, ndihmës kuzhinier dhe sanitare […]
2018-07-06

Programi suedez “Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri” takim në Bashkinë Tropojë

Programi suedez “Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri”  me date 28.06.2018 mbajti një takim të frytshëm në Bashkinë Tropojë. Ky Program përfshin  rritjen e bashkëpunimit […]
2018-05-21

Njoftime

DEGJESE PUBLIKE TROPOJE
2018-05-21

Njoftime

DEGJESE PUBLIKE TROPOJE – shoqeri civie
2018-05-21

Njoftime

Lista e verifikimit paraprak per pranimet ne sherbimin civil ne kategorinë ekzekutive .
2018-04-27

Njoftime

Lista e verifikuar per plevizje paralele ne kategorinë ekzekutive.
2018-04-05

Njoftime

Shpallje për levizje paralele dhe  pranim në shërbimin civil kategoria ekzekutive
2018-04-04

Njoftime

Liste e renditjes se projekt propozimeve Bashkia Tropoje
2018-04-04

Njoftime

Njoftim Fituesi kategoria ekzekutive 30.03.2018
2018-04-04

Njoftime

Njoftim Fituesi kategoria ekzekutive 30.03.2018
2018-04-03

Njoftime

Njoftim Fituesi kategoria ekzekutive 30.03.2018
2018-03-21

Njoftime

Njoftim fituesi për pranim në shërbimin civil kategoria ekzekutive Rezultatet paraprake për pranim në sherbimin civil kategoria ekzekutive për konkursin e zhvilluar me dt.13.03.2018  
2018-03-19

Njoftime

Njoftim Fituesi për Ngritje në Detyrë
2018-03-12

Njoftime

Rezultatet paraprake  për kategorinë ekzekutive të datës 01.03.2018
2018-03-01

Njoftim për Grante në Bujqësi

Njoftim për Grante në Bujqësi