Lista e sherbimeve qe kryhen prane zyres se gjendjes civile

Gjendja Civile

  • Çertifikate Lindje, Vdekje, Martese
  • Rregjistrim femije
  • Çrregjistrim te vdekuri
  • Akte lindje, akte martese, akte vdekje
  • Lista zgjedhore
  • Terheqje familje