Bëhu pjesë e zgjidhjes dhe përmireso cilësine e jetës në lagjen dhe komunitetin tënd duke derguar ankesat dhe problemet qe shihni ne jeten e perditshme ne lidhje me mjedisin.

Ankesat tuaja do të merren të gjitha në shqyrtim nga stafi përgjegjës i Bashkisë Tropojë.
Shpresojmë në bashkpunimin tuaj për të përmirësuar cilesinë e jetës në qytetin tonë!