Hapsirat Publike

Siperfaqe e asfaltuar 92000 meter katror
Shkalle tortuare 28000 meter katror
Lulishte  11000 meter katror

 

Gjelberimi dhe mbeturinat
Numri i banoreve qe perfitojne nga pastrimi 24407
Tarifa e pastrimit per familje 500 leke te reja ne vit