July 6, 2018

Programi suedez “Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri” takim në Bashkinë Tropojë

Programi suedez “Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri”  me date 28.06.2018 mbajti një takim të frytshëm në Bashkinë Tropojë. Ky Program përfshin  rritjen e bashkëpunimit […]
May 21, 2018

Njoftime

DEGJESE PUBLIKE TROPOJE
May 21, 2018

Njoftime

DEGJESE PUBLIKE TROPOJE – shoqeri civie
May 21, 2018

Njoftime

Lista e verifikimit paraprak per pranimet ne sherbimin civil ne kategorinë ekzekutive .
April 27, 2018

Njoftime

Lista e verifikuar per plevizje paralele ne kategorinë ekzekutive.
April 5, 2018

Njoftime

Shpallje për levizje paralele dhe  pranim në shërbimin civil kategoria ekzekutive
April 4, 2018

Njoftime

Liste e renditjes se projekt propozimeve Bashkia Tropoje
April 4, 2018

Njoftime

Njoftim Fituesi kategoria ekzekutive 30.03.2018
April 4, 2018

Njoftime

Njoftim Fituesi kategoria ekzekutive 30.03.2018
April 3, 2018

Njoftime

Njoftim Fituesi kategoria ekzekutive 30.03.2018
March 21, 2018

Njoftime

Njoftim fituesi për pranim në shërbimin civil kategoria ekzekutive Rezultatet paraprake për pranim në sherbimin civil kategoria ekzekutive për konkursin e zhvilluar me dt.13.03.2018  
March 19, 2018

Njoftime

Njoftim Fituesi për Ngritje në Detyrë
March 12, 2018

Njoftime

Rezultatet paraprake  për kategorinë ekzekutive të datës 01.03.2018
March 1, 2018

Njoftim për Grante në Bujqësi

Njoftim për Grante në Bujqësi
February 26, 2018

Njoftime

Lista e verifikimit paraprak për pranimet në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive