2017-10-26

PËRURIMI I SHTATORES SË DËSHMORIT TË KOMBIT DHE HEROIT TË DEMOKRACISE AZEM HAJDARI

2017-10-13

Lista e verifikuar në kategorinë ekzekutive për shpalljet e datës 08.09.2017

Lista e verifikuar e dt.12.10.2017
2017-10-10

VKB Nr.79 Datë 27.09.2017 Ndihma Ekonomike Nja Bajram Curri

Vendim Shtator Qytet
2017-10-05

Sistemi i Integruar i Menaxhimit të Mbetjeve

Njoftim i shkurter per projektin Përshkrimi i projektit  
2017-09-21

Vendim Paketa Fiskale 2018

Vendim – paketa fiskale 2018
2017-09-13

Shpallje vende të lira pune Bashkia Tropojë

1. Pergjegjes i Sektorit te Auditit 2. Pergjegjes Sektori i Tatim Taksave 3. Specialist Auditi Jurist 4. Specialist i burimeve njerzore 5. Specialist i Mbrojtjes se […]
2017-07-20

Draft-Raport Plani i Përgjithshëm Vendor Bashkia Tropojë

Draft-Raport_PPV Bashkia Tropojë_FIII      
2017-07-11

Dëgjese Publike, Faza e III-të e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Tropojë datë 19.07.2017, ora 11.00 Salla e Këshillit Bashkia Tropojë

FTESË PËR PJESMARRJE  Te nderuar, Në kuadër të kontratës datë.07.10.2016 me objekt: “Hartimi i Planit të Përgjithshëm Vendor për Bashkinë Tropojë, lidhur me Plan Buxhetin Afatmesëm”. […]
2017-07-10

Ekspozitë 14.07.2017-10.09.2017 Muzeu Historik, Bajram Curri, Tropojë

2017-06-08

Njoftim fituesi

Njoftim fituesi
2017-05-22

Njoftim për rezultatet paraprake të konkurimit

Njoftim për rezultatet paraprake të konkurimit
2017-05-22

Njoftim Fituesi

Njoftim Fituesit
2017-05-17

Njoftim per rezultatin paraprak te shpalljeve te dates 20.03.2017

Bashkia Tropojë NJOFTIM PER REZULTATIN PARAPRAK TE SHPALLJEVE TE DT. 20.03.2017
2017-05-17

Njoftim per verifikim paraprak

4. Njoftime per verifikimin paraprak (1)
2017-05-17

Njoftim per verifikim paraprak per konkurimin e dates 30.03.2017

3.ZYRA JURIDIKE Njoftim per verifikim paraprak per konk. e dt. 30.03.2017 (1)