2017-05-17

Njoftim per rezultat paraprak kad e ulet e te mesme drejtuse

1.Njoftim per rezultat paraprak kad e ulet e te mesme drejtuse 
2017-05-17

Për pranimin nga jashte në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Për pranimin nga jasht në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese
2017-04-05

Publikohet faqja zyrtare e bashkise

Publikohet faqja zyrtare e bashkise per qytetaret.