2019-05-13

Lista e verifikuar per pranim ne sherbim civil, kategoria ekzekutive

2019-03-25

Rezultati Paraprak në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese dhe për pranim në shërbimin civil kategoria ekzekutive për shpalljet e dt.04.02.2019

2019-03-19

Informacion mbi gabimet, dobësitë dhe rekomandimet për organizatat e shoqërisë civile (OShC) me qëllim përmirësimin e projekt propozimeve të tyre bazuar në gjetjet e Thirrjes së parëpublike për OSHC-të në Bashkinë Tropojë në kuadër të programit ReLOaD

2019-03-14

PROGRAMI RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR (ReLOaD)

PROGRAMI RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR (ReLOaD) Programi Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi […]
2019-03-05

Njoftim per verifikim paraprak

2019-03-04

FTESË PËR PJESËMARRJE NË DITËN E HAPUR/SESION INFORMUES MBI: THIRRJEN E DYTË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE NË TROPOJË

2019-02-18

Njoftim i verifikimit paraprak per levizjen paralele ne kategorine e ekzekutive per shpalljet e dt.04.02.2019

2019-02-18

Njoftim i verifikimit paraprak per levizjen paralele ne kategorine e ulet e te mesme drejtuese per shpalljet e dt.04.02.2019

2019-02-13

Shtojcat per publikim Thirrja II – 2019 ReLOaD Tropoje

2019-02-11

Thirrja publike per perfaqesuesin e OSHC-ve ne Komisionin e Vleresimit

2018-12-20

Skema Pilote Rajonale e Granteve

Kopeshti nr.2 ndodhet ne qytetin Bajram Curri, Lagje “Dardania”.Ky objekti eshte me 2 kate dhe ka 4  grupe me femijet. Ai eshte i ndertuar dhe i […]
2018-12-13

Dokumentacioni që duhet të paraqesë familja përfituese për bonus strehimi

2018-12-13

Njoftim për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Tropojë

2018-10-17

Dëgjesë Publike mbi Paketën Fiskale 2019

Degjese Publike mbi Draft-Paketen Fiskale 2019
2018-09-11

Njoftim per verifikim paraprak

Verifikim paraprak ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtues per Pergjegjes i Sektorit te Pronave dhe Hartografise Verifikim paraprak pranim ne kategorine Ekzekutive per Specialist […]