May 17, 2017

Njoftim per verifikim paraprak per konkurimin e dates 30.03.2017

3.ZYRA JURIDIKE Njoftim per verifikim paraprak per konk. e dt. 30.03.2017 (1)
May 17, 2017

Njoftim per verifikim paraprak per konkurimin e dates 22.02.2017

2.Njoftim per verifikim paraprak per konk. e dt. 22.02.2017 (3) (4)
May 17, 2017

Njoftim per rezultat paraprak kad e ulet e te mesme drejtuse

1.Njoftim per rezultat paraprak kad e ulet e te mesme drejtuse 
May 17, 2017

Për pranimin nga jashte në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Për pranimin nga jasht në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese
April 5, 2017

Publikohet faqja zyrtare e bashkise

Publikohet faqja zyrtare e bashkise per qytetaret.