Adresa

 

Sheshi Azem Hajdari
8701 Bajram Curri, Tropoje, Shqipëri

Tel.: 021 322 373

Email: [email protected]

Për të bërë një kërkesë për informacion te Bashkia Tropoje, ju lutemi shkarkoni formularin.

Dhe dërgojeni të plotësuar në adresën postare

Sheshi Azem Hajdari
8701 Bajram Curri, Tropoje, Shqipëri

Ose në adresën e email-it:

[email protected]