February 23, 2018

Njoftime

Lista e verifikuar per ngritje ne detyrë kategoria e ulet drejtuse Lista e verifikuar për pranim ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive_
February 21, 2018

Njoftim për takimin  e radhës mbi rinovimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërinstitucional

Ftesë për takimin e radhës  mbi rinovimin e marrëveshjes së bashkëpunimit datë 23.02.2018 ora 11:30  
February 21, 2018

Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Tropojë

Mbledhje e Këshillit të Bashkisë Tropojë datë 22.10.2018 ora 11:00      
February 15, 2018

Lista e verifikimit paraprak në kategorinë ekzekutive

Lista e verifikimit paraprak ne kategorinë ekzekutive
February 14, 2018

Bashkia Tropojë ka ngritur këndin e BE-së ku qytetarët mund të informohen për politikat dhe institucionet e Bashkimit Europian

February 12, 2018

Njoftime

1. Lista e verifikimit  paraprak per ngritje ne detyrë kategoria e ulet drejtuse 2. Lista e verifikimit  paraprak e pranimit ne kadegorine  ekzekutive
February 6, 2018

Njoftime

1.Njoftim për verifikim paraprak në kadegorinë e ulët drejtuese 2.Njoftim për verifikim paraprak në kadegorinë ekzekutive
January 24, 2018

Hapet thirrja e parë për Projekt Propozime e Programit ReLOaD

Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans (ReLOaD) PAKETA E DOKUMENTAVE TË APLIKIMIT Versioni Elektronik i Paketës së Aplikimit  
January 23, 2018

Njoftim për Mbledhjen e Rradhës së Këshillit të Bashkisë

  Njoftim për Mbledhje të Këshillit të Bashkisë datë 25.01.2018, ora 11:00
January 23, 2018

Shpallje për Vende të Lira Pune

Inspektor Mjedisit dhe Kontrollit të Territorit Kryeinspektor i Sektorit Mjedisit e Kontrollit Territorit Pergjegjes i Sektorit Juridik Pergjegjes Sektori i Tatim Taksave Pergjegjes Sektori i Zhvillimit […]
January 22, 2018

THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE

THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË LOKALE NË BALLKANIN PERËNDIMOR           […]
December 13, 2017

Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Tropojë

 Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Tropojë 15.12.2017
November 23, 2017

Përfaqësuesi i Avokatit të Popullit në Zyrën Rajonale Kukës, Takim në Bashkinë Tropojë

November 20, 2017

Njoftim për kalim pronësie

Njoftim per kalim pronesie te banesave te ndertuara para 10.08.1991
November 10, 2017

Lista e Rezultateve Paraprake te Konkurimit

Lista e Rezultateve Paraprake te Konkurimit