March 21, 2018

Njoftime

Njoftim fituesi për pranim në shërbimin civil kategoria ekzekutive Rezultatet paraprake për pranim në sherbimin civil kategoria ekzekutive për konkursin e zhvilluar me dt.13.03.2018  
March 19, 2018

Njoftime

Njoftim Fituesi për Ngritje në Detyrë
March 12, 2018

Njoftime

Rezultatet paraprake  për kategorinë ekzekutive të datës 01.03.2018
March 1, 2018

Njoftim për Grante në Bujqësi

Njoftim për Grante në Bujqësi
February 26, 2018

Njoftime

Lista e verifikimit paraprak për pranimet në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive
February 23, 2018

Njoftime

Lista e verifikuar per ngritje ne detyrë kategoria e ulet drejtuse Lista e verifikuar për pranim ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive_
February 21, 2018

Njoftim për takimin  e radhës mbi rinovimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërinstitucional

Ftesë për takimin e radhës  mbi rinovimin e marrëveshjes së bashkëpunimit datë 23.02.2018 ora 11:30  
February 21, 2018

Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Tropojë

Mbledhje e Këshillit të Bashkisë Tropojë datë 22.10.2018 ora 11:00      
February 15, 2018

Lista e verifikimit paraprak në kategorinë ekzekutive

Lista e verifikimit paraprak ne kategorinë ekzekutive
February 14, 2018

Bashkia Tropojë ka ngritur këndin e BE-së ku qytetarët mund të informohen për politikat dhe institucionet e Bashkimit Europian

February 12, 2018

Njoftime

1. Lista e verifikimit  paraprak per ngritje ne detyrë kategoria e ulet drejtuse 2. Lista e verifikimit  paraprak e pranimit ne kadegorine  ekzekutive
February 6, 2018

Njoftime

1.Njoftim për verifikim paraprak në kadegorinë e ulët drejtuese 2.Njoftim për verifikim paraprak në kadegorinë ekzekutive
January 24, 2018

Hapet thirrja e parë për Projekt Propozime e Programit ReLOaD

Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans (ReLOaD) PAKETA E DOKUMENTAVE TË APLIKIMIT Versioni Elektronik i Paketës së Aplikimit  
January 23, 2018

Njoftim për Mbledhjen e Rradhës së Këshillit të Bashkisë

  Njoftim për Mbledhje të Këshillit të Bashkisë datë 25.01.2018, ora 11:00
January 23, 2018

Shpallje për Vende të Lira Pune

Inspektor Mjedisit dhe Kontrollit të Territorit Kryeinspektor i Sektorit Mjedisit e Kontrollit Territorit Pergjegjes i Sektorit Juridik Pergjegjes Sektori i Tatim Taksave Pergjegjes Sektori i Zhvillimit […]