March 1, 2018

Njoftim për Grante në Bujqësi

Njoftim për Grante në Bujqësi
February 26, 2018

Njoftime

Lista e verifikimit paraprak për pranimet në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive
February 23, 2018

Njoftime

Lista e verifikuar per ngritje ne detyrë kategoria e ulet drejtuse Lista e verifikuar për pranim ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive_
February 21, 2018

Njoftim për takimin  e radhës mbi rinovimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërinstitucional

Ftesë për takimin e radhës  mbi rinovimin e marrëveshjes së bashkëpunimit datë 23.02.2018 ora 11:30  
February 21, 2018

Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Tropojë

Mbledhje e Këshillit të Bashkisë Tropojë datë 22.10.2018 ora 11:00      
February 15, 2018

Lista e verifikimit paraprak në kategorinë ekzekutive

Lista e verifikimit paraprak ne kategorinë ekzekutive
February 14, 2018

Bashkia Tropojë ka ngritur këndin e BE-së ku qytetarët mund të informohen për politikat dhe institucionet e Bashkimit Europian

February 12, 2018

Njoftime

1. Lista e verifikimit  paraprak per ngritje ne detyrë kategoria e ulet drejtuse 2. Lista e verifikimit  paraprak e pranimit ne kadegorine  ekzekutive
February 6, 2018

Njoftime

1.Njoftim për verifikim paraprak në kadegorinë e ulët drejtuese 2.Njoftim për verifikim paraprak në kadegorinë ekzekutive
January 24, 2018

Hapet thirrja e parë për Projekt Propozime e Programit ReLOaD

Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans (ReLOaD) PAKETA E DOKUMENTAVE TË APLIKIMIT Versioni Elektronik i Paketës së Aplikimit  
January 23, 2018

Njoftim për Mbledhjen e Rradhës së Këshillit të Bashkisë

  Njoftim për Mbledhje të Këshillit të Bashkisë datë 25.01.2018, ora 11:00
January 23, 2018

Shpallje për Vende të Lira Pune

Inspektor Mjedisit dhe Kontrollit të Territorit Kryeinspektor i Sektorit Mjedisit e Kontrollit Territorit Pergjegjes i Sektorit Juridik Pergjegjes Sektori i Tatim Taksave Pergjegjes Sektori i Zhvillimit […]
January 22, 2018

THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE

THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË LOKALE NË BALLKANIN PERËNDIMOR           […]
December 13, 2017

Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Tropojë

 Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Tropojë 15.12.2017
November 23, 2017

Përfaqësuesi i Avokatit të Popullit në Zyrën Rajonale Kukës, Takim në Bashkinë Tropojë