January 10, 2020

Informacion rreth Website

Bashkqytetare te Tropojes! Per disa aresye teknike faqja zyrtare e Bashkise Tropoje nuk ka funksionuar. Ju bej me dije se kjo faqe gjate gjithe mandatit tim […]
April 5, 2017

Publikohet faqja zyrtare e bashkise

Publikohet faqja zyrtare e bashkise per qytetaret.
May 17, 2017

Për pranimin nga jashte në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Për pranimin nga jasht në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese
May 17, 2017

Njoftim per rezultat paraprak kad e ulet e te mesme drejtuse

1.Njoftim per rezultat paraprak kad e ulet e te mesme drejtuse 
May 17, 2017

Njoftim per verifikim paraprak per konkurimin e dates 22.02.2017

2.Njoftim per verifikim paraprak per konk. e dt. 22.02.2017 (3) (4)
May 17, 2017

Njoftim per verifikim paraprak per konkurimin e dates 30.03.2017

3.ZYRA JURIDIKE Njoftim per verifikim paraprak per konk. e dt. 30.03.2017 (1)
May 17, 2017

Njoftim per verifikim paraprak

4. Njoftime per verifikimin paraprak (1)
May 17, 2017

Njoftim per rezultatin paraprak te shpalljeve te dates 20.03.2017

Bashkia Tropojë NJOFTIM PER REZULTATIN PARAPRAK TE SHPALLJEVE TE DT. 20.03.2017
May 22, 2017

Njoftim Fituesi

Njoftim Fituesit
May 22, 2017

Njoftim për rezultatet paraprake të konkurimit

Njoftim për rezultatet paraprake të konkurimit
June 8, 2017

Njoftim fituesi

Njoftim fituesi
July 10, 2017

Ekspozitë 14.07.2017-10.09.2017 Muzeu Historik, Bajram Curri, Tropojë

July 11, 2017

Dëgjese Publike, Faza e III-të e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Tropojë datë 19.07.2017, ora 11.00 Salla e Këshillit Bashkia Tropojë

FTESË PËR PJESMARRJE  Te nderuar, Në kuadër të kontratës datë.07.10.2016 me objekt: “Hartimi i Planit të Përgjithshëm Vendor për Bashkinë Tropojë, lidhur me Plan Buxhetin Afatmesëm”. […]
July 20, 2017

Draft-Raport Plani i Përgjithshëm Vendor Bashkia Tropojë

Draft-Raport_PPV Bashkia Tropojë_FIII      
September 13, 2017

Shpallje vende të lira pune Bashkia Tropojë

1. Pergjegjes i Sektorit te Auditit 2. Pergjegjes Sektori i Tatim Taksave 3. Specialist Auditi Jurist 4. Specialist i burimeve njerzore 5. Specialist i Mbrojtjes se […]
September 21, 2017

Vendim Paketa Fiskale 2018

Vendim – paketa fiskale 2018