Bashkia Tropoje Shpallet Fituese ne Skemen Rajonale te Granteve te PZHRSH