2018-05-21

Njoftime

DEGJESE PUBLIKE TROPOJE
2018-05-21

Njoftime

DEGJESE PUBLIKE TROPOJE – shoqeri civie
2018-05-21

Njoftime

Lista e verifikimit paraprak per pranimet ne sherbimin civil ne kategorinë ekzekutive .
2018-04-27

Njoftime

Lista e verifikuar per plevizje paralele ne kategorinë ekzekutive.
2018-04-05

Njoftime

Shpallje për levizje paralele dhe  pranim në shërbimin civil kategoria ekzekutive
2018-04-04

Njoftime

Liste e renditjes se projekt propozimeve Bashkia Tropoje
2018-04-04

Njoftime

Njoftim Fituesi kategoria ekzekutive 30.03.2018
2018-04-04

Njoftime

Njoftim Fituesi kategoria ekzekutive 30.03.2018
2018-04-03

Njoftime

Njoftim Fituesi kategoria ekzekutive 30.03.2018
2018-03-21

Njoftime

Njoftim fituesi për pranim në shërbimin civil kategoria ekzekutive Rezultatet paraprake për pranim në sherbimin civil kategoria ekzekutive për konkursin e zhvilluar me dt.13.03.2018  
2018-03-19

Njoftime

Njoftim Fituesi për Ngritje në Detyrë
2018-03-12

Njoftime

Rezultatet paraprake  për kategorinë ekzekutive të datës 01.03.2018
2018-03-01

Njoftim për Grante në Bujqësi

Njoftim për Grante në Bujqësi
2018-02-26

Njoftime

Lista e verifikimit paraprak për pranimet në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive
2018-02-23

Njoftime

Lista e verifikuar per ngritje ne detyrë kategoria e ulet drejtuse Lista e verifikuar për pranim ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive_