2019-05-13

Lista e verifikuar per pranim ne sherbim civil, kategoria ekzekutive

2019-03-25

Rezultati Paraprak në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese dhe për pranim në shërbimin civil kategoria ekzekutive për shpalljet e dt.04.02.2019

2019-03-19

Informacion mbi gabimet, dobësitë dhe rekomandimet për organizatat e shoqërisë civile (OShC) me qëllim përmirësimin e projekt propozimeve të tyre bazuar në gjetjet e Thirrjes së parëpublike për OSHC-të në Bashkinë Tropojë në kuadër të programit ReLOaD

2019-03-05

Njoftim per verifikim paraprak

2019-03-04

FTESË PËR PJESËMARRJE NË DITËN E HAPUR/SESION INFORMUES MBI: THIRRJEN E DYTË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE NË TROPOJË

2019-02-18

Njoftim i verifikimit paraprak per levizjen paralele ne kategorine e ekzekutive per shpalljet e dt.04.02.2019

2019-02-18

Njoftim i verifikimit paraprak per levizjen paralele ne kategorine e ulet e te mesme drejtuese per shpalljet e dt.04.02.2019

2019-02-11

Thirrja publike per perfaqesuesin e OSHC-ve ne Komisionin e Vleresimit

2018-12-20

Skema Pilote Rajonale e Granteve

Kopeshti nr.2 ndodhet ne qytetin Bajram Curri, Lagje “Dardania”.Ky objekti eshte me 2 kate dhe ka 4  grupe me femijet. Ai eshte i ndertuar dhe i […]
2018-12-13

Dokumentacioni që duhet të paraqesë familja përfituese për bonus strehimi

2018-12-13

Njoftim për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Tropojë

2018-10-17

Dëgjesë Publike mbi Paketën Fiskale 2019

Degjese Publike mbi Draft-Paketen Fiskale 2019
2018-09-11

Njoftim per verifikim paraprak

Verifikim paraprak ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtues per Pergjegjes i Sektorit te Pronave dhe Hartografise Verifikim paraprak pranim ne kategorine Ekzekutive per Specialist […]
2018-09-04

Njoftime për verifikim paraprak për lëvizje paralele në kategorinë e ulët, e mesme dhe ekzekutive

Njoftim verifikim paraprak për lëvizjen paralele ne kateg. e ulët dhe të mesme drejtues Njoftim verifikim paraprak për lëvizjen paralele ne kateg. e ulët dhe të […]
2018-08-27

Njoftim për vende të lira pune

Shpallje per konkurs ngritje ne detyre kryeinspektor i mjedisit dhe kontrollit te territorit Shpallje per konkurs ngritje ne detyre pergjegjesi sektorit te pronave Shpallje per konkurs […]