2022-06-03

Njoftim për dëgjesë publike

2022-05-30

NJOFTIM – Mbledhja e rradhës së Keshillit Bashkiak

2022-02-02

Njoftim për dëgjese publike (Projekti i tregut të qytetit)

2022-01-19

Njoftim

Njoftim per konsultim me grupet e interesit,diten e hene me dt 24.01.2022 ora 14.00 ne Ministrine e Mjedisit dhe Turizmit Tirane zhvillohet konsulta per rishikimin e […]
2021-12-13

Njoftim

Bashkia Tropojë publikon listen paraprake te pronave, pasuri te paluajtshme te ish-Komunes LLugaj,miratuar ne vendimin e Keshillit te Ministrave Nr.295 date 28.04.2010.
2021-12-09

Dëgjesë Publike

Sot me date 09.12.2021 u mbajt degjesa publike ne kuadrin e rishikimit te dokumentit te planit te pergjithshem vendor.
2021-11-24

Regjistroni adresën e banimit në #eAlbania ose në zyren e Gjendjes Civile pranë Bashkisë

2021-11-18

Njoftim për dëgjesë publike

2021-11-16

Njoftim për dëgjesë publike

2021-11-05

Degjese Publike

Sot me date 05.11.2021 u mbajt degjesa publike per PBA 2022-2024
2021-10-28

Njoftim për dëgjesë publike

2021-07-13

Njoftim Publik

2021-06-30

Njoftim për dëgjesë publike

2021-05-07

Njoftim për konsultim me publikun

2021-04-06

Njoftim