Ndarja administrativo-territoriale
Njësitë administrative dhe nën-ndarjet e tyre

Bajram Curri Qyteti Bajram curri
Fierze Qyteti Fierze,Fshatrat :Tpla,Dushaj poshtem ,Dege,Breg-lume
Lekbibaj Fshatrat: Brise,Salce,Palc,Peraj,Gjonpepaj,Lekbibaj,Tetaj,Shengjergj,Curraj poshtem,Betoshe,Qerreç-Mulaj,Curraj siperm
Margegaj Fshatrat: Margegaj,Fushe Lumi,Kocanaj,Shoshan,Lagja Paqes,Bradoshnice,Dragobi,Çerem,Valbone,Rragam
 Llugaj Fshatrat: Bukove,Jaho Salihi,Llugaj,Luzhe,Rreze Mali,Rrogam
Bujan Fshatrat: Bujan,Rosuje,Dojan,Markaj,Gri,Lekurtaj,Selimaj,Bllate,Gri e re
Bytyç Fshatrat: Pac,Zherke,Vlad,Çorraj-Veliç,Berishe,Visoçe,Mash,Zogaj,Prush,Kepenek,Kam,Leniq
Tropoje Fshatrat: Aste,Kojel,Vicidol,Kasaj,Gegaj,Bucaj,Papaj,Sopot,Babine,Begaj,Shumice-Ahmetaj,Muhejan,Kovaç,Kerrnaje,Shkelzen