2018-01-23

Shpallje për Vende të Lira Pune

Inspektor Mjedisit dhe Kontrollit të Territorit Kryeinspektor i Sektorit Mjedisit e Kontrollit Territorit Pergjegjes i Sektorit Juridik Pergjegjes Sektori i Tatim Taksave Pergjegjes Sektori i Zhvillimit […]
2018-01-22

THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE

THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË LOKALE NË BALLKANIN PERËNDIMOR           […]
2017-12-13

Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Tropojë

 Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Tropojë 15.12.2017
2017-11-23

Përfaqësuesi i Avokatit të Popullit në Zyrën Rajonale Kukës, Takim në Bashkinë Tropojë

2017-11-20

Njoftim për kalim pronësie

Njoftim per kalim pronesie te banesave te ndertuara para 10.08.1991
2017-11-10

Lista e Rezultateve Paraprake te Konkurimit

Lista e Rezultateve Paraprake te Konkurimit
2017-11-10

Njoftim Fituesi

Njoftim Fituesi
2017-10-26

PËRURIMI I SHTATORES SË DËSHMORIT TË KOMBIT DHE HEROIT TË DEMOKRACISE AZEM HAJDARI

2017-10-13

Lista e verifikuar në kategorinë ekzekutive për shpalljet e datës 08.09.2017

Lista e verifikuar e dt.12.10.2017
2017-10-10

VKB Nr.79 Datë 27.09.2017 Ndihma Ekonomike Nja Bajram Curri

Vendim Shtator Qytet
2017-10-05

Sistemi i Integruar i Menaxhimit të Mbetjeve

Njoftim i shkurter per projektin Përshkrimi i projektit  
2017-09-21

Vendim Paketa Fiskale 2018

Vendim – paketa fiskale 2018
2017-09-13

Shpallje vende të lira pune Bashkia Tropojë

1. Pergjegjes i Sektorit te Auditit 2. Pergjegjes Sektori i Tatim Taksave 3. Specialist Auditi Jurist 4. Specialist i burimeve njerzore 5. Specialist i Mbrojtjes se […]
2017-07-20

Draft-Raport Plani i Përgjithshëm Vendor Bashkia Tropojë

Draft-Raport_PPV Bashkia Tropojë_FIII      
2017-07-11

Dëgjese Publike, Faza e III-të e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Tropojë datë 19.07.2017, ora 11.00 Salla e Këshillit Bashkia Tropojë

FTESË PËR PJESMARRJE  Te nderuar, Në kuadër të kontratës datë.07.10.2016 me objekt: “Hartimi i Planit të Përgjithshëm Vendor për Bashkinë Tropojë, lidhur me Plan Buxhetin Afatmesëm”. […]