Thirrje për aplikime – Shkollë verore 1-8 Gusht 2018 në Parkun Kombëtar të Luginës së Valbonës