Programi suedez “Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri” takim në Bashkinë Tropojë

Njoftime
May 21, 2018
Njoftim për trajnime profesionale në Valbonë
July 13, 2018
Shiko te gjitha

Programi suedez “Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri” takim në Bashkinë Tropojë

Programi suedez “Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri”  me date 28.06.2018 mbajti një takim të frytshëm në Bashkinë Tropojë. Ky Program përfshin  rritjen e bashkëpunimit dhe partneritetit në nivel vendor për sa i përket çështjes së sigurisë dhe parandalimit të ngjarjeve kriminale.

Për këtë arsye në këtë takim është ngritur Këshilli Vendor për Sigurinë Publike,  si një forum i përberë nga të gjithë aktorët vendorë, institucionet publike, OJF-të, grupet vendore të interesit dhe qytetarët, i krijuar për të diskutuar për sigurinë publike në vend si dhe për të rritur bashkëpunimin dhe ndërveprimin ndërmjet aktorëve dhe partnerëve të ndryshëm vendor për të zgjidhur çështjet e sigurisë vendore.

Rregollore e Keshillit Vendor te Sigurise Publike

 

Comments are closed.