Njoftim i verifikimit paraprak per levizjen paralele ne kategorine e ekzekutive per shpalljet e dt.04.02.2019