FTESË PËR PJESËMARRJE NË DITËN E HAPUR/SESION INFORMUES MBI: THIRRJEN E DYTË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE NË TROPOJË

Njoftim i verifikimit paraprak per levizjen paralele ne kategorine e ekzekutive per shpalljet e dt.04.02.2019
February 18, 2019
Njoftim per verifikim paraprak
March 5, 2019
Shiko te gjitha

FTESË PËR PJESËMARRJE NË DITËN E HAPUR/SESION INFORMUES MBI: THIRRJEN E DYTË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE NË TROPOJË

Comments are closed.