Draft-Raport Plani i Përgjithshëm Vendor Bashkia Tropojë

Dëgjese Publike, Faza e III-të e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Tropojë datë 19.07.2017, ora 11.00 Salla e Këshillit Bashkia Tropojë
July 11, 2017
Shpallje vende të lira pune Bashkia Tropojë
September 13, 2017
Shiko te gjitha

Draft-Raport Plani i Përgjithshëm Vendor Bashkia Tropojë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.