Vendime te Keshillit Bashkiak

Vendimet e Keshillit Bashkiak Tropoje deri ne Shkurt 2022 jane ne linkun e meposhtem:

https://www.vendime.al/vendimet-e-keshillit-bashkiak-tropoje/

Shkurt 2022

Mars 2022

Prill 2022

Qershor 2022

Korrik 2022

Gusht 2022