Thirrja publike per perfaqesuesin e OSHC-ve ne Komisionin e Vleresimit