Njoftim per verifikim paraprak per konkurimin e dates 30.03.2017