Njoftim per verifikim paraprak per konkurimin e dates 22.02.2017