Njoftim i verifikimit paraprak per levizjen paralele ne kategorine e ulet e te mesme drejtuese per shpalljet e dt.04.02.2019