Mbi rezultatet e komisionit te vleresimit/Thirrja e dyte ReLOaD