Ekspozitë 14.07.2017-10.09.2017 Muzeu Historik, Bajram Curri, Tropojë