Dëgjese Publike, Faza e III-të e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Tropojë datë 19.07.2017, ora 11.00 Salla e Këshillit Bashkia Tropojë

Ekspozitë 14.07.2017-10.09.2017 Muzeu Historik, Bajram Curri, Tropojë
July 10, 2017
Draft-Raport Plani i Përgjithshëm Vendor Bashkia Tropojë
July 20, 2017
Shiko te gjitha

Dëgjese Publike, Faza e III-të e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Tropojë datë 19.07.2017, ora 11.00 Salla e Këshillit Bashkia Tropojë

FTESË PËR PJESMARRJE

 Te nderuar,

Në kuadër të kontratës datë.07.10.2016 me objekt: “Hartimi i Planit të Përgjithshëm Vendor për Bashkinë Tropojë, lidhur me Plan Buxhetin Afatmesëm”.

Ju ftojmë të merrni pjesë në zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun dhe subjektet e interesuara, për prezantimin dhe diskutimin e:

 

Fazës III-të e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Tropojë:

 

Ø  Plani i Zhvillimit të Territorit

 

Ø  Rregullorja Lokale      

 

Ø  Vlerësimi Strategjik Mjedisor (dërguar autoritetit propozues).

 

 Takimi do të zhvillohet në sallën e Këshillit Bashkisë Tropoje, ditën e merkure, datë 19.07.2017, ora 11.00.

 Jeni te ftuar te merrni pjese!

Bashkia Tropojë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.