Njesite Administrative
  1. Njesia Administrative Bujan – Administrator Bujar Hasanpapaj
  2. Njesia Administrative Bytyç – Administrator Feriz Hoxha
  3. Njesia Administrative Margegaj – Administrator Islam Byberi
  4. Njesia Administrative Tropoje – Administrator Ram Kortoçi
  5. Njesia Administrative Fierze – Administrator
  6. Njesia Administrative Lekbibaj – Administrator Gjevalin Gjeloshaj
  7. Njesia Administrative Llugaj – Administrator Mire GJoçaj