Kryetari i Bashkisë

Rexhe Byberi

e-mail rexhe.byberi@gmail.com

            rexhe.byberi@tropoje.gov.al

Zëvëndës Kryetar

  1. Zyra Islamaj  e-mail zyra.islamaj@tropoje.gov.al
  2. Kujtim Rexha  e-mail  kujtim.rexha@tropoje.gov.al
  3. Abedin Kerrnaja abedin.kerrnaja@tropoje.gov.al

Drejtoria e Kabinetit të Kryetarit


Drejtor Kabineti

Bujar Hasanpapaj

e-mail bujar.hasanpapaj@tropoje.gov.al

Sektori i Burimeve Njerëzore


Përgjegjës i Burimeve Njerëzore

Klodjana Aliaj

e-mail klodjana.aliaj@tropoje.gov.al

Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit


Drejtori i PZHT-së

Hazir Isufaj

e-mail hazir.isufaj@tropoje.gov.al

Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

Përgjegjëse e PZHT-se

Mereme Brecani

e-mail mereme.brecani@tropoje.gov.al

Sektori i Mbrojtjes së Konsumatorit

Përgjegjëse e Mbrojtjes së Konsumatorit

Feride Ahmetaj

e-mail feride.ahmetaj@tropoje.gov.al

Sektori i Zhvillimit Rural

Përgjegjës Sektori

Muhamet Kucana

e-mail  muhamet.kucana @tropoje.gov.al

Drejtoria Ekonomike


Drejtor Ekonomik

Bashkim Tafaj

e-mail  bashkim.tafaj@tropoje.gov.al

Sektori i Buxhetit dhe Financës

Përgjegjëse e Buxhetit dhe Financës

Pal Marketa

e-mail pal.marketa@tropoje.gov.al

Sektrori  i Ndihmës Ekonomike

Përgjegjëse e Ndihmës Ekonomike

Drita Gjeci

e-mail drita.gjeci@tropoje.gov.al

Sektori i Q.K.R

Sektori i Tatim Taksave


Përgjegjëse Sektori

Nuredin Ahmetaj

e-mail  nuredin.ahmetaj@tropoje.gov.al

Sektori i Tatim Taksave

Sektori i Q.K.R

Fatmira Malaj

e-mail fatmira.malaj@tropoje.gov.al

Sektori  për Mbrojtjen dhe Shpëtimin nga Zjarri


Përgjegjës Sektori

Fatmir Rexha

e-mail fatmir.rexha@tropoje.gov.al

Sektori i Auditit


Përgjegjëse e Auditit

Mirjeta Gjongecaj

e-mail mirjeta.gjongecaj@tropoje.gov.al

Drejtoria e Shërbimeve dhe Turizmit


Drejtor i Shërbimeve dhe Turizmit

e-mail 

Sektori i Emergjencave Civile

Përgjegjës i Emergjencave Civile

Bajram Gjongecaj

e-mail bajram.gjongecaj@tropoje.gov.al

Zyra e Gjendjes Civile

Përgjegjëse e Zyrës se Gjendjes Civile

Bukurie Bisheva

Sektori i Arsimit dhe Kulturës

Përgjegjës i Muzeut e Biblotekës

Sektori i Mirëmbajtjes së Rrugëve

Sektori  i Pastrimit

Sektori i Policisë Bashkiake

Sektori  i Qendrës Kulturore

Sektori i Sportit

Sektori  i Shërbimeve Publike, Mjedisit dhe Kontrollit të Territorit

Sektori Social ( çerdhet, kopshtet)