Ndarja administrativo-territoriale
Njësitë administrative dhe nën-ndarjet e tyre

Bajram Curri Qyteti Bajram curri
Fierze Qyteti Fierze,Fshatrat :Tpla,Dushaj poshtem ,Dege,Breg-lume
Lekbibaj Fshatrat: Brise,Salce,Palc,Peraj,Gjonpepaj,Lekbibaj,Tetaj,Shengjergj,Curraj poshtem,Betoshe,Qerreç-Mulaj,Curraj siperm
Margegaj Fshatrat: Margegaj,Fushe Lumi,Kocanaj,Shoshan,Lagja Paqes,Bradoshnice,Dragobi,Çerem,Valbone,Rragam
 Llugaj Fshatrat: Bukove,Jaho Salihi,Llugaj,Luzhe,Rreze Mali,Rrogam
Bujan Fshatrat: Bujan,Rosuje,Dojan,Markaj,Gri,Lekurtaj,Selimaj,Bllate,Gri e re
Bytyç Fshatrat: Pac,Zherke,Vlad,Çorraj-Veliç,Berishe,Visoçe,Mash,Zogaj,Prush,Kepenek,Kam,Leniq
Tropoje Fshatrat: Aste,Kojel,Vicidol,Kasaj,Gegaj,Bucaj,Papaj,Sopot,Babine,Begaj,Shumice-Ahmetaj,Muhejan,Kovaç,Kerrnaje,Shkelzen

 

 

 

  • Orari i punës së bashkisë, njësive administrative dhe njësive të varësisë
  • Orari i punes: E Hënë – E Premte / 08:00 – 16:00

 

 

 

 

 • Adresa postare dhe elektronike e zyrave te Bashkive/ njesive administrative të Bashkisë
 • “Sheshi “Azem Hajdari”, Bajram Curri , 8701
 • 021 322 373
 • Email: [email protected]
  • Karta e audutimit të brëndshëm

 

  • Kodi i etikes per audituesit e brendshem

 

  • Plani strategjik dhe vjetor i njesive te auditimit te brendshem

 

  • Raporti i auditimit te brendshem te ushtruar ne bashki

 

  • Raporti perfundimtar i kontrollit te jashtem (KLSH) te ushtruar ne Bashki

 

 • Plani i veprimit per zbatimin e rekomandimeve te lena ne perfundim te procedurave te auditimit te brendshem dhe te jashtem
  • Publikimi i statistikave vendore

                    Popullsia totale nën administrimin e bashkisë  28164

                    Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2) 1087