“Ish Hoteli i Punetoreve” kishte humbur funksionin e tij për më shumë se 20 vite, ishte i pabanueshëm dhe rrezikonte shembjen. Me restaurimin e tij, do përshtatet për ambjente banimi për 15 familje në nevojë të bashkisë Tropojë.