Struktura Organike e Bashkisë Tropojë për Vitin 2018