Sherbimet qe ofrohen online per lejet e ndërtimit ne Bashkine Tropoje