Rregullore për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës së Bashkisë Tropojë