Vendime te Këshillit te Bashkisë Tropojë 15.12.2017