Draft-Raport Plani i Përgjithshëm Vendor Bashkia Tropojë
July 20, 2017
Vendim Paketa Fiskale 2018
September 21, 2017
Shiko te gjitha

Shpallje vende të lira pune Bashkia Tropojë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.