Njoftim për takimin  e radhës mbi rinovimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërinstitucional