Lista e verifikuar per ngritje ne detyre kategoria e ulet e mesme drejtuese

Lista e verifikuar per pranim ne sherbim civil, kategoria ekzekutive
May 13, 2019
Mbi rezultatet e komisionit te vleresimit/Thirrja e dyte ReLOaD
May 13, 2019
Shiko te gjitha

Lista e verifikuar per ngritje ne detyre kategoria e ulet e mesme drejtuese

Comments are closed.