Lista e verifikuar per ngritje ne detyre kategoria e ulet e mesme drejtuese