May 13, 2019

Mbi rezultatet e komisionit te vleresimit/Thirrja e dyte ReLOaD

May 13, 2019

Lista e verifikuar per ngritje ne detyre kategoria e ulet e mesme drejtuese

May 13, 2019

Lista e verifikuar per pranim ne sherbim civil, kategoria ekzekutive

March 25, 2019

Rezultati Paraprak në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese dhe për pranim në shërbimin civil kategoria ekzekutive për shpalljet e dt.04.02.2019

March 19, 2019

Informacion mbi gabimet, dobësitë dhe rekomandimet për organizatat e shoqërisë civile (OShC) me qëllim përmirësimin e projekt propozimeve të tyre bazuar në gjetjet e Thirrjes së parëpublike për OSHC-të në Bashkinë Tropojë në kuadër të programit ReLOaD

March 5, 2019

Njoftim per verifikim paraprak

March 4, 2019

FTESË PËR PJESËMARRJE NË DITËN E HAPUR/SESION INFORMUES MBI: THIRRJEN E DYTË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE NË TROPOJË

February 18, 2019

Njoftim i verifikimit paraprak per levizjen paralele ne kategorine e ekzekutive per shpalljet e dt.04.02.2019

February 18, 2019

Njoftim i verifikimit paraprak per levizjen paralele ne kategorine e ulet e te mesme drejtuese per shpalljet e dt.04.02.2019

February 11, 2019

Thirrja publike per perfaqesuesin e OSHC-ve ne Komisionin e Vleresimit

December 20, 2018

Skema Pilote Rajonale e Granteve

Kopeshti nr.2 ndodhet ne qytetin Bajram Curri, Lagje “Dardania”.Ky objekti eshte me 2 kate dhe ka 4  grupe me femijet. Ai eshte i ndertuar dhe i […]
December 13, 2018

Dokumentacioni që duhet të paraqesë familja përfituese për bonus strehimi

December 13, 2018

Njoftim për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Tropojë

October 17, 2018

Dëgjesë Publike mbi Paketën Fiskale 2019

Degjese Publike mbi Draft-Paketen Fiskale 2019
September 11, 2018

Njoftim per verifikim paraprak

Verifikim paraprak ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtues per Pergjegjes i Sektorit te Pronave dhe Hartografise Verifikim paraprak pranim ne kategorine Ekzekutive per Specialist […]